czerwiec
2024

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w Polityce prywatności i cookies przez Fruta Maniana Mateusz Rucki, ul. Platynowa 26, 05-191 Nowe Pieścirogi, NIP: 5311718676, REGON 524968003


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku i na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego na fotografiach, nagraniach audio i wideo z przebiegu Wydarzenia Fruta Maniana vol. 5 na zasadach i warunkach określonych w Polityce prywatności i cookies oraz w Regulaminie Wydarzenia Fruta Maniana vol. 5.


Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu serwisu internetowego www.frutamaniana.pl


Wyrażam zgodę na dostarczenie mi w następstwie zawartej umowy sprzedaży treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym oraz na spełnienie świadczenia przez sprzedawcę przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży oraz na utratę uprawnienia do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Zostałem poinformowany, iż dostarczanie treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.


Zapoznałem/am się i akceptuję postanowienia Regulaminu Wydarzenia Fruta Maniana vol. 5.